Headerbild

Karlskoga Friidrott

- Glädje - Gemenskap -

Medlemsinfo

Verksamhetsidé

Klubbens huvudsakliga verksamhet omfattar arenafriidrott för ungdomar på bredd- och elitnivå. Målsättningen är att satsa på breddverksamhet i unga år för att på sikt få fram ungdomar som kan hävda sig bland svensk ungdomselit. Det ligger även i klubbens ambition att stimulera och utveckla de ungdomar som nått ungdomselit så långt egna resurser räcker till eller med andra åtgärder hjälpa den enskilde till personlig utveckling.

Karlskoga Friidrottsförening arbetar för jämlikhet. 

Verksamhetsinriktning

Klubben ska erbjuda de aktiva en väl planerad, stimulerande och målinriktad träning där gemenskap och  individens egen utveckling mot uppsatta mål är belöningen.

Klubben skall lägga stor vikt vid utbildning av tränare, funktionärer, aktiva och styrelsemedlemmar.

Klubben skall uppmuntra de aktiva till ett regelbundet tävlande för att på så sätt få naturliga mål för sin träning. Detta gäller främst de lite äldre ungdomarna. Ett flitigt tävlande ökar även möjligheterna till att få kontakter med andra föreningsungdomar.

Klubben skall årligen arrangera egna friidrottstävlingar. Att arrangera egna tävlingar är viktigt för att upprätthålla kompetensen och engagemanget i föreningen samt bidrar till sammanhållning och gemenskap.

Klubben skall arbeta för en god kontakt med de aktivas föräldrar, vilket skapar engagemang och på sikt är en förutsättning för föreningens utveckling och fortlevnad.

Klubbens olika aktiviteter skall så långt som möjligt vara kostnadsfria för att inte deltagande skall avgöras av den enskilde medlemmens egen ekonomi.

Aktiviteter på sommarlovet som ex friidrottsskolan skall prioriteras högt. Sådana aktiviteter ger möjlighet för klubbens något äldre ungdomar att prova tränar/ledar-rollen. Det är dessutom ett mycket bra rekryteringstillfälle.

Klubben skall främja samarbetet med skolan och kommunen och i möjligaste mån genomföra skoltävlingar eller andra aktiviteter som ger föreningen gott rykte.

Klubben skall främja samarbeten med andra föreningar inom och utom kommunen exempelvis i form av funktionärshjälp, tränarutbyten, samträning eller andra gemensamma aktiviteter.

 

Medlemmar

Klubben har ca 150 betalande medlemmar. Antalet aktiva ungdomar under 20 år är ca 100, med fördelningen ca 70 flickor och ca 30 pojkar. Medlemmarna bor huvudsakligen i Karlskoga och Degerfors.

 

Medlemskap

Föreningen är ansluten till Värmlands Friidrottsförbund, Svenska Friidrottsförbundet och FriidrottsCentrum Mellan.

Föreningen är också medlemmar i Möckelnföreningarna.

 

Verksamhet

Karlskoga Friidrottsförening bildades 1986 efter en sammanslagning av KIS (Karlskoga IdrottsSällskap), Linnebäcks friidrottssektion och Granbergsdals IF:s friidrottssektion. Klubben är en ideell förening som är öppen för alla som vill delta.

Verksamheten bedrivs på Nobelstadion vår-sommar-höst och i Nobelhallen samt Österledsskolans gymnastikhall under vintern. Då Karlskoga saknar en större friidrottshall med möjlighet till träning av vissa grenar nyttjas under vinterhalvåret , Tybblelundshallen i Örebro samt Eva Lisa Holz Arena i Karlstad.

Styrelsemöten genomförs regelbundet en gång per månad i föreningens kansli.

Större medlemsmöten i familjeform genomförs 2 gånger per år. Höstmöte där sommarens aktiviteter summeras och information om vinterträningen ges. Vårupptakt där man samlas för information inför sommarens aktiviteter. Dessa arrangemang sker i hyrda lokaler.

Friidrott är i grunden en individuell sport. Därför är det av extra stor vikt att klubben har aktiviteter utöver träning/tävling som stärker gemenskapen och sammanhållningen i klubben. Detta sker genom att gemensamma lägeraktiviteter vilka genomförs ett par gånger per år.

Tävlingar. Nobelspelen är en tävling för ungdomar upp tom 17 år som har arrangerats varje år sen 1987 och har upptagningsområde i första hand Värmland och Närke men på senare år även övriga delar av mellan Sverige. Distriktsmästerskap för Värmland arrangeras enl förbundets önskemål i arenafriidrott (ungdom) och terränglöpning (ungdom och senior). Dessutom arrangeras tävlingar i samverkan med kommunen tex "Lilla OS för åk 5" samt även interna klubbtävlingar.

Adress

Karlskoga FIF - Friidrott info@karlskogafriidrott.se 69125 Karlskoga

Kontakt

Tel: E-post: info@karlskogafriidrott.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in